LuxembourgLaw.pl

Serwis o prawie luksemburskim

Specialised Investment Fund (SIF) w Luksemburgu

Jednym z rodzajów funduszy inwestycyjnych często tworzonych w Luksemburgu są specjalistyczne fundusze inwestycyjne SIF. Według raportu rocznego ALFI (The Association of the Luxembourg Fund Industry) 2014/2015 w marcu 2015 r. w Luksemburgu działało ponad 1500 takich funduszy.
Continue reading

Jak Wielkie Księstwo Luksemburga rozwiązało problem akcji na okaziciela

W „Dzienniku Gazecie Prawnej” Patryk Słowik opublikował ciekawy artykuł dotyczący rządowych planów zmodyfikowania polskiego ustawodawstwa w odniesieniu do tzw. akcji na okaziciela („Zmierzch papierów na okaziciela”, Dziennik Gazeta Prawna z 23 sierpnia 2016 roku).

Continue reading

S.à r.l.-S: nowa, uproszczona spółka z o.o.

W dniu 13 lipca 2016 roku luksemburski parlament przyjął ustawę, która tworzy nową formę prawną dla prowadzenia działalności gospodarczej, a mianowicie uproszczoną spółkę S.à r.l  (Société à responsabilité limitée simplifiée, S.à r.l.-S). Przypomnijmy, że „zwykła” spółka S.à r.l (Société à responsabilité limitée) stanowi odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Continue reading

Fundusz RAIF w Luksemburgu – odpowiedź na zapotrzebowanie rynku

Luksemburskie fundusze typu UCITS od lat cieszą się największą popularnością wśród inwestorów. Drugą obok UCITS znaczącą grupą luksemburskich funduszy inwestycyjnych stanowią specjalistyczne fundusze inwestycyjne (fonds d’investissements specialisé, SIF) tworzone na mocy ustawy z 2007 r. (Loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés). Znacznie mniej jest natomiast funduszy SICAR oraz funduszy funkcjonujących na podstawie rozdziału drugiego ustawy z 2010 r.

Continue reading

Reforma publikacji w luksemburskim rejestrze spółek (RCS)

1 czerwca 2016 r. weszły w życie liczne zmiany wprowadzone zmianą ustawy dotyczącej publikacji informacji w luksemburskim rejestrze handlowym i spółek (Registre de Commerce et des Sociétés – RCS). Continue reading

Spółka SCSp (Société en commandite spéciale) – nowa forma prawna dla działalności w Luksemburgu

Jedną z niedawno wprowadzonych form prawnych spółek luksemburskich jest specjalna spółka komandytowa (société en commandite spéciale – SCSp). Cieszy się ona sporą popularnością tym bardziej, że w tej formie mogą być tworzone również fundusze inwestycyjne, w tym specjalistyczne fundusze inwestycyjne (fonds d’investissements spécialisée – SIF).
Continue reading

© 2017 LuxembourgLaw.pl

Theme by Anders NorenUp ↑